Webky

Všeobecné Podmienky

Všeobecné Podmienky

Svojim vstupom či registráciou na tieto webové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a prijímate ich:

Podmienky tejto zmluvy (ďalej len "Zmluva") upravujú vzťah medzi vami (ako Hosťom/alebo Členom) a MyTrannyCams.com v súvislosti s užívaním služieb na MyTrannyCams.com stránke. V tejto zmluve "MyTrannyCams.com" znamená Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., s registrovanou adresou na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, ako prevádzkovateľ webovej stránky.

Výklad pojmov

 • Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštevník, ktorý sa zaregistruje na služby stránok.
 • Hosť- Návštevník, ktorý vstupuje na MyTrannyCams.com stránku bez registrácie k službám stránky.
 • Adult Service Provider (ASP)/ Performer/ Model – A physical person older than 18 (or 21), depending on the jurisdiction, who provides shows, chats or interacts with Members and Guests of the site
 • Poskytovateľ erotických služieb (ASP) Zostatok kreditu - Na stránkach MyTrannyCams.com majú členovia príležitosť získavať kredity na platenie za prémiové služby kupovaním balíčkov. Platby bezpečne spracováva náš platobný operátor a zakúpené kredity sa následne objavujú na účte člena ako zostatok.
 • Free Chat - povolená možnosť komunikovať s poskytovateľom erotických služieb vo forme online chatu.
 • Súkromný chat - V súkromnom chate je členom dovolené si písať alebo sa rozprávať (hlasovou komunikáciou) s poskytovateľmi erotických služieb priamo a s vylúčením bežných užívateľov.

Prejsť na článok:

 1. Obsah
 2. Služby a záruky
 3. Zásady
 4. Registrovaní užívatelia
 5. Poplatky, kompenzácie kredity, vracanie poplatkov a správa nelegálneho konania
 6. Prehlásenie registrovaných užívateľov
 7. Povinnosti užívateľov
 8. Ukončenie registrácie
 9. Funkčnosť a bezpečnosť
 10. Spam
 11. Kontakty
 12. rôzne:

1. Článok: MyTrannyCams.com - obsah

 • MyTrannyCams.com sú online erotické interaktívne stránky (vrátane erotického a sexuálneho obsahu s nahotou i bez nahoty). Z toho dôvodu je neplnoletým prístup zakázaný. Prístup na MyTrannyCams.com sa neodporúča osobám, ktoré by sa mohli cítiť dotknuté zábavným erotickým obsahom, a prípadný prístup na MyTrannyCams.com je pre takéto osoby na ich vlastnú zodpovednosť.
 • Zábavný erotický obsah týchto stránok poskytujú ženy a muži starší ako 18 rokov z celého sveta bežne označovaní ako poskytovatelia erotických služieb (ASP - Adult Service Providers).
 • Poskytovatelia erotických služieb (ASP) chatujú a robia živé show pomocou svojej webkamery pre užívateľov z celého sveta, ktorí si ich vybrali na základe živých prenosov, fotografií a upútaviek aj platených videí.
 • MyTrannyCams.com ponúka poskytovateľov erotických služieb (ASP) v týchto kategóriách:
 • Dievča: Jedna online modelka, od ktorej môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • Lesbičky: Dve modelky online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • Zrelé ženy: Jedna najmenej 30-ročná modelka online, od ktorej môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • Páry: Páry alebo skupiny 2-4 účinkujúcich online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • Fetiš: Jedna modelka online, vybavená fetišistickým a extrémnym výstrojom, od ktorej môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • Chlapec: Jeden model mužského pohlavia, od ktorého môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • Gay: Jeden alebo viac modelov mužského pohlavia online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • Transsexuáli: Jeden alebo viac transsexuálnych modelov online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • V kategórii Horúci Flirt, nahota alebo sexuálne provokatívne správanie je zakázané vo voľnom chate. V súkromnom chate sa však Vystiupujúci môžu slobodne rozhodnúť, aký druh show sú ochotní poskytnúť.
 • Non-nude: Models of this category are not supposed to provide or imply any sexually explicit content, be it written, image or a live camera feed. They chat within the subject specified by their subcategory.
  As a general rule, models are not allowed to provide nudity or any sexually explicit content in Free Chat area.
 • MyTrannyCams.com na svojich stránkach používa dve najobľúbenejšie štandardné technológie, aby ponuka obsahu mohla byť dokonale prispôsobiteľná a zaručovala najvyššiu možnú užívateľskú prívetivosť. Na MyTrannyCams.com je užívateľ Pánom!

2. článok: MyTrannyCams.com - služby a záruky

 • Stránky MyTrannyCams.com sú rozdelené na konkrétne oblasti, ktoré ponúkajú zábavné erotické služby zadarmo alebo za poplatok. MyTrannyCams.com neustále obohacuje svoje služby, aby boli splnené požiadavky užívateľov.
 • Pred objednaním zamýšľanej služby je dôležité vziať do úvahy jej obsah, cenovú ponuku a spôsoby platby (kreditnou a platobnou kartou, online platba atd.) umožnené pre túto službu vo Vašej krajine. Informácie nájdete na webových stránkach.
 • Zverejnenie iného obsahu na webových stránkach neznamená, že MyTrannyCams.com podporuje jeho autora ani že preberá za takýto obsah zodpovednosť.
 • MyTrannyCams.com nedáva, a to v rozsahu povolenom zákonom, žiadne záruky alebo vyhlásenia, pokiaľ ide o informácie, služby alebo produkty poskytované prostredníctvom alebo v súvislosti so službou. Odberatelia a/alebo Hostia užívajú služby na vlastné nebezpečenstvo.
 • MyTrannyCams.com sa sústavne usiluje o poskytovanie čo najlepšieho možného obsahu a služieb pre každého užívateľa. Nemôže však dávať záruky predajnosti, vhodnosti k nejakému účelu či bezvýslednosti užívania obsahu v zmysle jeho správnosti, presnosti, včasnosti, spoľahlivosti ani iného.
 • Ani MyTrannyCams.com ani strana zapojená do tvorby, výroby alebo poskytovania služby alebo obsahu nie je zodpovedná za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo veľké škody vyplývajúce z prístupu k, užívania, alebo výkladu, služieb, tovaru alebo informácií poskytnutých od alebo prostredníctvom MyTrannyCams.com, bez vplyvu podmienok stanovených nižšie v tejto dohode.
 • Po výslovnom povolení od zákazníka (prostredníctvom e-mailu, alebo chatu) MyTrannyCams.com Zákaznícky Servisný Tím zaháji diaľkovo riadený prístup k počítaču zákazníka za účelom stanovenia technických problémov alebo získania informácie o systéme z dôvodu nájdenia pôvodu chyby.

  Vyjadrením schválenia pre "diaľkovo radený prístup k počítaču", sa zákazník zaväzuje a súhlasí s tým, že sa vzdá právnych krokov proti MyTrannyCams.com rovnako ako proti jej zamestnancom, vo vzťahu k diaľkovému riadeniu počítača.

3. článok: MyTrannyCams.com - zásady

 • MyTrannyCams.com nemá v úmysle podporovať akékoľvek nemorálne záujmy; za týmto účelom za týmto účelom boli ustanovené prísne pravidlá.
 • Ako platinový sponzorský člen asociácie webových stránok hájacich ochranu dieťaťa ASACP a člen organizácií RTA (organizácie Určené pre dospelých) a ICRA (asociácie hodnotiteľov obsahu internetu) sa MyTrannyCams.com zaväzuje k ochrane neplnoletých jedincov.
 • Služby MyTrannyCams.com sú dostupné iba osobám starším ako 18 rokov (v niektorých krajinách 21 rokov). Z tohto dôvodu nie je pre mladistvých žiadny explicitne erotický materiál ľahko dosiahnuteľný.
 • Osobám mladším ako 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov rovnako nie je dovolené byť poskytovateľom erotických služieb (ASP). Z toho vyplýva, že všetci poskytovatelia erotických služieb (ASP) v čase fotografovania alebo natáčania dovŕšili 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov a správca záznamov eviduje pre toto dôkazy. MyTrannyCams.com v žiadnom prípade nevyužíva deti ako poskytovateľov erotických služieb (ASP).
 • Všetci poskytovatelia erotických služieb (ASP) musia spĺňať tri hlavné požiadavky:
 • podpísanie dohody, v ktorej sa prehlasuje okrem iného pravosť poskytovaných osobných údajov a veku;
 • poskytnutie naskenovanej kópie identifikačného preukazu;
 • poskytnutie fotografie, na ktorej poskytovateľ erotických služieb (ASP) drží svoj identifikační preukaz vedľa svojej tváre.
 • Účty poskytovateľov erotických služieb (ASP) sú v prípade, že porušia zásady MyTrannyCams.com, okamžite a trvalo zastavené.
 • Na MyTrannyCams.com je zásada nulovej tolerancie k detskej pornografii (písanej aj obrazovej). V prípade najmenšieho podozrenia je dotyčný účet okamžite a trvalo uzavretý a môžu byť kontaktované príslušné orgány.
 • MyTrannyCams.com si vyhradzuje právo okamžite a trvalo uzavrieť účet, ktorého viditeľný názov je urážlivý, vzťahuje sa k mladistvým alebo existuje najmenšie podozrenie, že ide o falzifikát.

4. článok: MyTrannyCams.com - registrovaní uživatelia

 • K registrácii na MyTrannyCams.com je bezpodmienečne nutné dovŕšiť vek 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov, v súlade s miestnou legislatívou príslušnou pre užívateľa.
 • Registráciou na MyTrannyCams.com a prijatím tejto zmluvy užívatelia súhlasí, že odškodní stránky MyTrannyCams.com, ich úradníkov, predstaviteľov, partnerov, právnikov, akcionárov, manažérov, členov, agentov i zamestnancov, zaplatí im súdne trovy a udrží ich bezúhonnosť v prípade akýchkoľvek sťažností, strát, záväzkov alebo výdavkov (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie) nárokovaných tretími stranami v súvislosti so správaním užívateľov, ich vyhláseniami alebo činnosťami, rovnako ako v súvislosti s porušením akýchkoľvek podmienok a záväzkov tu obsiahnutých alebo s nezákonným konaním v rámci tejto zmluvy.
 • V prípade nezákonného konania užívateľa alebo jeho porušenie tejto zmluvy môže MyTrannyCams.com bez upozornenia uzavrieť užívateľovi účet alebo čokoľvek s ním súvisiacim. MyTrannyCams.com neberie zodpovednosť za akékoľvek možné straty v dôsledku takéhoto uzavretia ani za akékoľvek kompenzácie kreditov alebo vrátenie peňazí.
 • Táto dohoda musí byť účinná od dátumu, kedy Hosť vstúpi MyTrannyCams.com a/alebo sa Odberateľ registruje na MyTrannyCams.com} a prijíma túto dohodu, a zostáva v platnosti, kým nie je riadne ukončená ktoroukoľvek zo strán v plnom súlade so zmluvnými podmienkami jasne uvedenými v tejto Zmluve.

5. článok: MyTrannyCams.com - poplatky, kompenzácie, kredity, vrátenie poplatkov a správa nelegálneho konania

 • Užívatelia môžu nakupovať kreditové balíčky, ktoré je možné míňať v dostupných oblastiach erotickej zábavy; pred výberom služieb je teda nutné, aby užívateľ vzal na vedomie odpovedajúci obsah, cenovú ponuku a možnosti platby na webových stránkach.
 • Chatovanie s oblečenými poskytovateľmi erotických služieb (ASP) je zadarmo. Ak však chce užívateľ prístup k úplnej funkcii služby (vrátane vyzlečených poskytovateľov erotických služieb - ASP - a súkromných show), musí kliknúť na tlačidlo Súkromná show a od tohto okamihu sa nachádza vo video chatovej miestnosti s poskytovateľom erotických služieb (ASP) v súkromnom režime, kde sú mu po sekundách odrátané zakúpené kredity.
 • V priebehu súkromnej show s poskytovateľom erotických služieb (ASP) môže užívateľ využiť možnosť Rýchly nákup. Táto funkcia umožní užívateľovi v priebehu show okamžite a ručne navýšiť svoj zostatok kreditu o zvolený balíček.
 • Predplatitelia môžu tiež použiť funkciu SmartBuy aby mohli využívať súkromné predstavenia bez prerušenia. Táto funkcia umožňuje, aby systém automaticky navýšil kredit predplatiteľa vždy, keď zostatok na účte klesne pod 7 kreditov. V predvolenom nastavení SmartBuy kúpi 27.99 balíček, avšak člen má možnosť zmeniť veľkosť tohto balíčku.
 • Odberatelia sú upozorňovaní na uvedený automatizovaný nákup vždy ako sa uskutoční pomocou automatického e-mailového upozornenia. Túto funkciu je možné deaktivovať v Nastaveniach Účtu.
 • Ak je transakcia odmietnutá bankou, funkcia SmartBuy bude automaticky deaktivovaná. Po tom ako člen uskutoční úspešný nákup, funkcia SmartBuy bude znovu aktivovaná.
 • Platba za použitie uvedených možností bude prevedená spôsobom, ktorý si užívateľ zvolil.
 • Vyúčtovanie daného účtu (aktuálna cena možná pre kreditové balíčky) závisí na lokalite, kde bol účet vytvorený. Vezmite prosím na vedomie, že stránky MyTrannyCams.com si vyhradzujú právo zaokrúhľovať cenu a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenia uplatniť.
 • V prípade akejkoľvek požiadavky vám bude spoločnosť Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. schopná vám tiež pomôcť ohľadom vašich transakcií uskutočnených prostredníctvom rôznych poskytovateľov platby tým, že ich bude kontaktovať. Za týmto účelom kontakujte ohľadom účtovania a podpory nasledujúce: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg alebo pošlite e-mail na help@dditservices.com. MyTrannyCams.com si neukladá detaily vašich transakcií ani k nim nemá prístup.
 • Ohľadne bankových výdajov je treba, aby sa každý predplatiteľ informoval priamo u svojej banky.
 • MyTrannyCams.com nepreberá zodpovednosť za akékoľvek problémy vyskytujúce sa mimo MyTrannyCams.com.
 • Akékoľvek sťažnosti musia byť vznesené do 24 hodín od vyskytnutia problému na zákazníckom servise MyTrannyCams.com. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť procesu určenia oprávnenosti sťažností vznesených po uvedenej dobe 24 hodín bude na tieto braný zreteľ len v prípade mimoriadnych udalostí.
 • Kedykoľvek to bude považované za nutné, môže zákaznícky servis MyTrannyCams.com starostlivo prešetrovať hlásenia a ďalšie údaje, ktoré má k dispozícii, a používať pre tieto účely akékoľvek dostupné prostriedky.
 • MyTrannyCams.com bude kompenzovať/nahrádzať iba kredity vo výške proporcionálne stanovenej v súlade s zaplatenou cenou a problém efektívne nahlásený, keď je stratený kredit v dôsledku dysfunkcie MyTrannyCams.com alebo ak Poskytovateľ Erotických Služieb (ASP) v sekciii "Iba Nahý" úplne a jednoznačne odmietne poskytnúť erotický obsah. V prípade, že nejaký erotický obsah je poskytovaný, MyTrannyCams.com bude hodnotiť situáciu a rozhodne, či je požiadavka zákazníka oprávnená a prípadné vyrovnanie/vrátenie kreditov je patričné. Modelky v kategórii Sexy Flirt si môžu slobodne zvoliť mieru erotického obsahu v súkromných show. Však nemajú povolené robiť falošné sľuby, ktoré nebudú plniť do konca. Všetky modely tejto kategórie nie sú povinné poskytnúť erotický obsah, ale počas súkromnej show môžu, ak sa o tom samy rozhodnú.

  V súlade s podmienkami tejto zmluvy, každý Účastník by si mal byť vedomí toho, že keď on/ona je považovaný za Prvého Člena (tento výraz je definovaný nižšie), odporúča sa mu/jej pomenovať a/alebo zopakovať akúkoľvek konkrétnu požiadavku poskytovateľovi služieb na začiatku súkromného chatu pre prípad, že súkromná show nie je v súlade s jeho/jej očakávaniami. Nároky Účastníka o vrátenie na základe nesplnených požiadaviek nebudú brané do úvahy, ak zlyhá Účastník (ako Prvý Člen, tento výraz je definovaní nižšie) v dodržaní vyššie uvedeného odporúčania.

  Účastník(ci) by ďalej mali pochopiť, že keď sa pripájajú k už prebiehajúcej súkromnej show iniciovanej iným účastníkom (ďalej len "Prvým Členom"), účastník(ci), ktorí je/sú následne pripojení k tejto show (ďalej len "Nasledovný Člen(ovia)") je / sú považovaní za pasívnych účastníkov z dôvodu, že poskytovateľ(ia) služieb/ Modelka(ky) je/sú povinné dodržiavať požiadavky iba Prvého Člena. V dôsledku toho aj v takých prípadoch, Následný užívateľ(ia), nemá nárok na náhradu alebo vrátenie platby, s výnimkou MyTrannyCams.com poruchy, ktorá je preukázateľná, Nasledovnému užívateľovi(om).
 • Vzhľadom k platobnému systému, ktorý používa Duodecad IDS a tretie strany platobných operátorov, môže byť vrátená len totožná suma, ktorú bol nákup zaplatený (tj. nie je možné zakúpený balíček vracať čiastočne). Z tohto dôvodu, ak bola použitá len časť kreditov, kompenzácia je možná iba vrátením kreditov na Váš účet. Vrátenie platby možné nie je. Ak je vrátenie platby podľa vyššie uvedeného možné, bude vykonané rovnakým spôsobom platby, ktorým bol vykonaný nákup. Príslušná suma kreditov bude odrátaná zo zostatku účtu na MyTrannyCams. Niektoré spôsoby platby z technických dôvodov neumožňujú vrátenie platieb.
 • Sumy utratené za súvisiace služby, ako napríklad VIP shows, Môj Obsah a/alebo Prekvapenia, Náhľady, Messenger a/alebo offline/súkromné správy, nemožno nahradiť/kompenzovať. Snímky obrazovky sú viditeľné až dovtedy, pokiaľ je účet Účinkujúceho aktívny a nie je uzatvorený.
 • Bez ohľadu na vyššie uvedené, MyTrannyCams.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie ktoréhokoľvek Hosťa/Odberateľa, alebo za akékoľvek zlyhanie vysielania, chybu, vynechanie, prerušenie, vymazanie, defekt, oneskorenie v prevádzke alebo prenose, zlyhanie komunikačnej linky, odcudzenie alebo zničenie alebo neoprávnený prístup, pozmeňovanie alebo použitie záznamov, či už na základe zmluvy alebo teórie prečinu, alebo na základe akéhokoľvek iného dôvodu žaloby, za akúkoľvek sumu nad rámec sumy zaplatenej Odberateľom MyTrannyCams.com.
 • MyTrannyCams.com ani žiadna z jej spriaznených alebo prepojených spoločností nebude za žiadnych okolností, vrátane mimo iného v prípade nedbalosti, niesť zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody vyplývajúce z užívania ich služieb alebo nespôsobilosti ich užívať, bez dotknutia čohokoľvek uvedeného v tomto odseku.
 • S prípadmi nečestného konania ohľadom online transakcií sa nakladá prednostne, a tiež s rešpektom pre užívateľove súkromie. Takéto prípady môžu byť odovzdané spoločnosti v tejto oblasti špecializovanej.
 • Registrovaný užívateľ súhlasí, že v prípade akejkoľvek podvodné transakcie má MyTrannyCams.com právo použiť všetky dostupné informácie k všetkým právnym krokom, vrátane okrem iného histórie prehliadača, IP a e-mailových adries a ďalších sledovateľných činností. Počas takýchto právnych krokov môžu stránky MyTrannyCams.com využiť ďalšiu odbornú vyšetrovacú stranu a zdielať isté informácie, aby vyhoveli oprávneným požiadavkám, chránili svoje práva a obhájili záujmy svojich zákazníkov. Registrovaný užívateľ ponesie všetky náklady spojené s akýmkoľvek podvodným konaním.
 • MyTrannyCams.com poskytuje plnú súčinnosť príslušným štátnym orgánom vyšetrujúcim podvodné transakcie a iné skutočnosti podliehajúce pod súdnu právomoc a odpovedá na súdne príkazy a zásielky. Z týchto dôvodov môžu platiaci členovia na našich stránkach používať len svoje platobné metódy.
 • Vezmite prosím na vedomie, že stránky MyTrannyCams.com si vyhradzujú právo zaokrúhliť sumu na vyplatenie kompenzácie alebo náhrady peňazí, a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenie uplatniť.
 • Keď sa nová osoba zaregistruje na MyTrannyCams.com, môže si zakúpiť balíčky s bonusovými kreditmi. Táto možnosť je dostupná iba pre nových členov; novo zaregistrovaný účet nie je považovaný za nového člena. Člen, ktorý zakúpil 10 balíčkov po sebe môže mať možnosť zakúpiť balíček s bonusovými kreditmi. Bonusový kreditný balíček nie je dostupný pri nákupoch cez telefón.
 • V zobrazenej cene kreditových balíčkov sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s menou a transakcií. MyTrannyCams.com si vyhradzuje právo upraviť ceny vzniknuté kolísaním kurzu meny.
 • Upozorňujeme, že podvodné použitie kreditnej karty a/alebo overenie emailovej adresy môže viesť k ukončeniu tejto Dohody operátorom webovej stránky s členom.
 • Pursuant to the rules of the Club Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Club Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Club Elite level points. There is a daily drop of Club Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Club Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Club Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Club Elite program.
 • Each Member participates in the Club Elite program by registering on MyTrannyCams.com. In the scope of the Club Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Club Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here MyTrannyCams.com/sk/club-elite). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Club Elite level points.
 • Člen získa vyššiu úroveň ak nazbieral/nazbierala dostatočné množstvo bodov počas kalendárneho mesiaca. Novo nadobudnutá úroveň bude ponechaná do konca nasledovného kalendárneho mesiaca. Len časť bodová, ktorá je nad danou úrovňou bude ponechaná a presunutá do ďalšieho kalendárneho mesiaca. Všetky ostatné body budú resetované a stratené v prvý deň nového kalendárneho mesiaca. Prosím berte na vedomie, že tieto body ubúdajú každý deň bez ohľadu na vašu dennú aktivitu a počet ubúdania je viazaný na každú úroveň zvlášť.
 • Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Club Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Club Elite program by sending such request to the Customer Service Team.

6. Odstavec: MyTrannyCams.com - Vyhlásenia Odberateľov a/alebo Hostí

 • Som si plne vedomý toho, že MyTrannyCams.com poskytuje zábavný obsah pre Dospelých svojim Hosťom/Odberateľom.
 • Som si plne vedomý/a, že sledovanie erotického obsahu je dovolené len užívateľom starším 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov.
 • Výslovne prehlasujem, že k dnešnému dňu som dosiahol/dosiahla vek, ktorý mi umožňuje sledovať erotický obsah v súlade s miestnou legislatívou.
 • V súčasnej dobe mám bydlisko v krajine, ktorú som pravdivo a správne uviedol(a) vo formulári pri registrácii na MyTrannyCams.com, a zaväzujem sa ihneď do 24 hodín informovať o každej zmene bydliska zaslaním e-mailu na help@dditservices.com.
 • Beriem na vedomie, že vyššie uvedená povinnosť bude považovaná za platnú až do doby, kedy MyTrannyCams.com potvrdí, že vyššie uvedené zmeny boli prijaté.
 • Som plne a výlučne zodpovedný/á za akékoľvek nepravdivé prehlásenie ohľadom môjho bydliska a za neinformovanie MyTrannyCams.com o jeho zmene v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
 • Rovnako potvrdzujem, že som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti, a budem preto za každých okolností konať v súlade s príslušnými zákonmi a obecne uznávanou morálkou svojej lokality.
 • Som presvedčený/a, že ako dospelá osoba mám výlučné právo čítať a sledovať akýkoľvek obsah, ktorý považujem za vhodný.
 • Čítanie alebo prezeranie obsahu týchto stránok nijako nenarušuje normy alebo zákony môjho okolia, mojej obce, môjho mesta, kraja, krajiny alebo štátu.
 • Som si plne vedomý/a, že obsah a materiál poskytovaný na MyTrannyCams.com, vrátane mimo iného živých kamerových prenosov, obrázkov, grafík, aplikácií a textov sú riadne zabezpečené príslušnou legislatívou a že všetky práva sú vyhradené. Budem ich preto používať výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 • Som si plne vedomý(á), že MyTrannyCams.com bude plne spolupracovať s oprávnenými úradmi pri vyšetrovaní podvodných transakcií a iných záležitostí, ktoré patria pod právne záležitosti, a bude tiež odpovedať na súdne predvolania, a súhlasím s tým.
 • Beriem na vedomie, že MyTrannyCams.com a spriaznené servery neponesú zodpovednosť za akékoľvek právne dôsledky, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok podvodného vstupu na tieto stránky alebo ich užívaniu, prípadne ako dôsledok podvodného prístupu k materiálom tu nachádzajúcich sa či ich užívaniu.
 • Rovnako beriem na vedomie, že MyTrannyCams.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené kontaktmi s poskytovateľmi erotických služieb (ASP).
 • Chápem a prijímam skutočnosť, že MyTrannyCams.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody, ktoré môžu vyplynúť z nepravdivých prehlásení a ich prípadných dôsledkov, z porušovania práv užívateľov, prostitúcie, pedofílie, detskej pornografie, nelegálneho zneužívania, vykorisťovania alebo obchodu so ženami či deťmi.
 • Uznávam a týmto autorizujem tím MyTrannyCams.com, aby preveroval všetok obsah kvôli porušovaniu svojich zásad. Akýkoľvek zakázaný obsah MyTrannyCams.com okamžite odstráni. Okrem toho som si vedomý/a, že nie je povinnosťou v takomto prešetrovaní pokračovať a že uvedená entita nebude považovaná za zodpovednú, spoločne ani oddelene, v prípade môjho vlastného nelegálneho konania.
 • Súhlasím s tým, že právo na intelektuálne vlastníctvo (vrátane okrem iného práva na použitie, úpravu, preklad a pod.) akéhokoľvek obsahu (napr. chatových odkazov a pod.), ktorý som vytvoril(a), zverejnil(a) či inak urobil(a) dostupným na MyTrannyCams.com, spadá pod MyTrannyCams.com.
 • Výslovne povoľujem stránkam MyTrannyCams.com sledovať, nahrávať a ukladať všetky moje online aktivity na webových stránkach (vrátane chatu, videá a e-mailu).
 • Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že akýkoľvek nahratý materiál alebo práce vykonaná v rámci tejto zmluvy alebo pri užívaní služieb MyTrannyCams.com (a všetky práva tu uvedené vrátane autorských práv bez obmedzenia) patrí a budú výlučným vlastníctvom stránok MyTrannyCams.com.
 • Týmto bez ďalších kompenzácií výslovne postupujem a odovzdávam stránkam MyTrannyCams.com všetok obsah súvisiaci s mojím vzhľadom, teda videá, audio, chat, dialóg, texty, činy aj inštruktážne videá a návody, ktoré sú všetky súčasťou poskytovaných služieb - vrátane všetkých autorských práv na vyššie uvedené materiály, ich predĺženie a rozšírenie po svete a po celú dobu trvania platnosti týchto práv.
 • Stránky MyTrannyCamscom budú týmto považované za autora pre všetky účely, a budú vlastníkmi všetkých práv, nárokov a záujmov akejkoľvek povahy, po dobu platnosti týchto práv, vrátane ich predĺženia a rozšírenia, a to vo všetkých jurisdikciách.
 • Stránky MyTrannyCams.com môžu využívať, opakovane používať, publikovať, rozširovať, upravovať, vystavovať, skracovať aj akokoľvek inak spracovávať všetko, čo jse spojené s mojím menom (či už je reálne, alebo fiktívne), ako je podoba, osobnosť, účinkovanie, hlas, obrázky, chat, video, audio, biologické informácie a identifikácia aj všetky vyhlásenia, k ľubovoľnému úžitku, v celku alebo aj po častiach, vo všetkých doteraz známych či poznaných médiách a formách, pre použitie po celom vesmíre, bez obmedzenia, vrátane v spojitosti s reklamou, využívaní a propagácie.
 • Týmto sa výslovne vzdávam všetkých práv a prehlasujem, že sa vzdávam akýchkoľvek nárokov vzniknutých porušovaním mojich práv zo strany MyTrannyCams.com, vrátane okrem iného morálnych práv, práv na súkromie, práva na publicitu, vlastníckych a iných práv alebo práv na kredit za materiály alebo myšlienky tu uvedené.
 • Stránky MyTrannyCams.com môžu upravovať môj materiál podľa svojho uváženia (a vzdávam sa všetkých práv, ktoré môžem mať), a rozumiem tomu, že nie sú zaviazané môj materiál používať.
 • Z mojich videí alebo materiálov môžu byť akokoľvek vyhotovované fotografie, ku ktorým použitie v tlačených materiáloch, digitálne na internete alebo na CD nosičoch aj na iných médiách bez ďalších obmedzení dávam súhlas stránkam MyTrannyCams.com, ich nástupcom, držiteľom ich licencií a ďalším zástupcom, bez ďaľších finančných nárokov.
 • Dávam tiež právo stránkam MyTrannyCams.com, ich nástupcom, držiteľom ich licencií a ďalším zástupcom použiť mnou vytvorené fotografie (webovou kamerou alebo inými prostriedkami), ktoré boli publikované na stránkach, bez ďalších finančných nárokov a bez obmedzenia v tlačených médiách, digitálne na internetu alebo na CD nosičoch či iných médiách.
 • Týmto sa výslovne vzdávam akýchkoľvek ďalších finančných kompenzácií akýchkoľvek práv postúpených, prenesených alebo pridelených v tejto zmluve stránkam MyTrannyCams.com.
 • Prehlasujem a beriem na vedomie, že nejednám ako právnická osoba, ale ako jednotlivý zákazník, av žiadnom prípade nákup služieb v tejto zmluve nebude považovaný za súčasť mojich profesionálnych aktivít.

7. Odstavec: MyTrannyCams.com - Povinnosti Odberateľov a/alebo Hostí

 • Súhlasím, že nebudem kopírovať, reprodukovať, publikovať, sťahovať, prenášať ani inak robiť verejnosti prístupný obsah alebo materiály z MyTrannyCams.com bez predchádzajúceho písomného súhlasu od MyTrannyCams.com.
 • V plnej miere ponesiem dôsledky prípadného uvedenia nepravdivých údajov a ponesiem zodpovednosť za právne dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z prezerania, čítania alebo sťahovania materiálov a obrázkov umiestnených na týchto stránkach.
 • Nebudem nikdy vystavovať mladistvých obsahu týchto stránok a budem čo najlepšie predchádzať tomu, aby mladiství mali prístup k týmto stránkam alebo mohli zahliadnuť ich obsah, najmä napríklad tým, že nebudem uvádzať takéto stránky medzi ich obľúbené. V prípade, že neplnoletí by mali prístup k MyTrannyCamscom cez môj účet alebo pomocou údajov z mojej platobnej karty, nesiem za toto osobnú zodpovednosť.
 • Preberám všetku zodpovednosť za udržanie bezpečnosti môjho účtu a hesla.
 • Nebudem uvádzať osobné informácie, poskytovať alebo podporovať eskortné služby či prostitúciu.
 • Nebudem si dohovárať osobné schôdzky so žiadnym poskytovateľom erotických služieb (ASP), pretože je to zakázané, a nebudem si vymieňať telefónne čísla s poskytovateľmi erotických služieb ani s registrovanými užívateľmi, ani sa iným spôsobom nebudem pokúšať získať fyzický kontakt s poskytovateľom erotických služieb alebo s registrovaným užívateľom. Za všetkých okolností beriem na vedomie, že web MyTrannyCams.com nebude zodpovedný za žiadne porušenie týchto všeobecných podmienok, ak sa pokúsim o fyzický kontakt s poskytovateľom erotických služieb alebo registrovaným užívateľom.
 • V komunikácii s návštevníkmi, poskytovateľmi erotických služieb, správcami MyTrannyCams.com i s manažmentom stránok nebudem používať obscénne výrazy, vyhrážať sa, hádať sa ani porušovať ich práva, lebo je to zakázané.
 • Posielaný a preposielaný text a zvolené užívateľské meno nebudú urážlivé, nebudú sa týkať pedofílie, dospievania, brutality alebo zoofílie a nebudú sa vzťahovať k vylučovaniu či konzumácii telesného odpadu. Navyše, používateľské meno, ktoré si pri registrácii zvolíte, by nikdy nemalo obsahovať akékoľvek osobné informácie (ako napr. reálne meno) alebo informácie, ktoré si ostatné osoby môžu spojiť s vašou reálnou identitou.
 • Nebudem používať poznámky a užívateľské mená, ktoré odporujú dobrým mravom, naznačujú porušovanie zákonov alebo sú klamlivé.
 • Okamžite budem informovať MyTrannyCams.com o akomkoľvek nezákonnom konaní poskytovateľov erotických služieb (ASP), rovnako ako o nezákonnom užívaní zákonne chránených známok, značiek alebo hudby.

8. článok: MyTrannyCams.com - rušenie registrácie

 • Užívatelia majú možnosti kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na službách MyTrannyCams.com.
 • lIf you want to cancel your subscription and close your account, please select "Forget My Data" under the "Privacy Settings" of your account. Following the confirmation of your decision, your Subscriber status will change to "Cancelled" and we will erase your personal information stored in our system except as required by applicable law, our legitimate business interests, or any other permitted purpose as explained in our Privacy Policy.
 • MyTrannyCams.com si vyhradzuje právo zastaviť alebo zrušiť registráciu v prípade porušenia tejto zmluvy alebo v prípade akéhokoľvek nezákonného konania registrovaného užívateľa v rámci tejto zmluvy a kontaktovať príslušné úrady okrem iného vrátane podania trestného oznámenia a kontaktovanie prokurátora.

9. čláínok: MyTrannyCams.com - funkčnosť a bezpečnosť

 • Webové stránky MyTrannyCams.com sú založené na technológii flash a používajú technológiu zdieľaných objektov za účelom zlepšovania užívateľskej prívetivosti.
 • MyTrannyCams.com suggests for the subscribers to enable “Cookies” in their browsers to ensure full functionality. Please check our Cookies Policy, if you want to learn more. Please check our Cookies Policy, if you want to learn more.
 • V súlade s Luxemburským Zákonom o Ochrane Údajov "Loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques", v znení neskorších predpisov, máte právo odmietnuť ukladanie cookies na vašom zariadení. Kontaktujte prosím support@livecamhelp.com.
 • Tím správcov MyTrannyCams.com sleduje všetky kamerové prenosy na stránkach 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Vďaka svojej precíznej a jedinečnej štruktúre sa tieto stránky nikdy nestretli s vážnejším narušením bezpečnosti.
 • This website is using the online advertising programme "Google AdWords" for conversion tracking. Every time a user clicks on a Google advertisement, a cookie is set for conversion tracking. These cookies stop being valid 30 days after activation and are not used for identification purposes. If users visit certain pages of this website when the cookie is still valid, both MyTrannyCams and Google are notified that the user clicked on an advertisement and was transferred to the promoted page. Each Google AdWords customer is given a unique cookie- therefore cookies cannot be tracked across different websites by AdWords customers. The information gathered through these conversion cookies are used to create. conversion metrics for AdWords customers who choose to track conversions. The customers are told the total number of users who clicked their advertisement and subsequently were referred to a website containing a conversion tracking tag. However, they do not receive any information that could lead to the personal identification of the user. Users who do not want to be tracked nonetheless can easily deactivate the cookie created by Google Conversion Tracking in the user settings of their internet browser. These users will not be entered in the conversion tracking statistics.

10. článok: MyTrannyCams.com - spam

 • MyTrannyCams.com nerozosiela spamové správy ani ich nebude tolerovať; od všetkých činností súvisiacich so spamom sa dištancuje.
 • Za spam môže byť považované toto:
 • Manipulovanie so správami, ako napr. hlavičkami e-mailov, poslanými na počítačový systém MyTrannyCams.com alebo jeho prostredníctvom, spôsobom, ktorý by mohol registrovaného užívateľa MyTrannyCams.com uviesť v omyl.
 • Odosielanie pošty z e-mailových serverov tretej strany bez jej vedomia.
 • Posielanie a rozosielanie informácií nepravdivých, klamlivých alebo akokoľvek ohrozujúcich obchodné záujmy serveru MyTrannyCams, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti.
 • Priame alebo nepriame využívanie počítačového systému MyTrannyCams k uľahčovaniu prenosu nežiaduceho alebo neautorizovaného materiálu, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti. Týka sa to všetkých propagačných materiálov, webových adries a akýchkoľvek iných foriem nevyžiadaných ponúk, ktoré možno nahrávať na servery, posielať diskusnej skupine, posielať e-mailom, elektronicky prenášať či akokoľvek robiť dostupnými.
 • Viacnásobné nahrávanie na server, prispievanie do diskusie, posielanie e-mailom alebo elektronické prenášanie, ak ide o tú istú správu, webovú adresu alebo diskusný príspevok.
 • Narušovanie normálneho priebehu dialógu odosielaním správ v rýchlom slede, niekoľkokrát za sebou, písanie iba veľkými písmenami alebo akýmkoľvek správaním, ktoré užívateľovi negatívne ovplyvňuje jeho schopnosť zapájať sa do komunikácie v reálnom čase.
 • Rozosielanie spamu cez systém MyTrannyCams.com alebo obťažovanie registrovaných užívateľov je porušovaním všeobecných podmienok webu.
 • MyTrannyCams.com vynakladá maximálne úsilie, aby boli používatelia ochránení pred škodlivými vplyvmi nevyžiadanej pošty.
 • Akékoľvek súdne konanie v prípadne šírenia spamu sa považuje za spôsobenie straty pre MyTrannyCams.com.
 • Bez ohľadu na vyššie uvedené, MyTrannyCams.com, s povolením účastníkov v súlade s podmienkami tejto dohody, môže zasielať propagačné e-maily o jeho vlastnej a o partnerských stránkach a každý e-mail bude obsahovať možnosť odhlásiť zo zasielania.
 • Registrovaní užívatelia môžu občas dostať newsletter vzťahujúce sa k MyTrannyCams.com. Správy posielané používateľom sa týkajú transakcií alebo vzťahov k stránkam. Prihlásenie a odhlásenie odberu týchto správ je záležitosťou jedného kliknutia. Akékoľvek reklamné správy budú posielané iba ak užívateľ vyjadrí svoj súhlas dostávať takéto propagačné a marketingové informácie.
 • Pokiaľ chce užívateľ nahlásiť spam, odporúčame použiť funkciu Odkaz pre správcu v ponuke Môj účet alebo zaslať e-mail na support@livecamhelp.com. Tím správcov MyTrannyCams.com prešetrí všetky ohlásenia v najbližšej možnej dobe.

11. článok: MyTrannyCams.com - kontakty

 • Zákaznícky servis môže byť kontaktovaný zo:
 • Online podpora;
 • funkcia Odkaz pre správcu na účtoch užívateľov;
 • Poslaním e-mailu na support@livecamhelp.com lebo help@dditservices.com.
 • Posielanie listu pre:
  L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

12. článok: MyTrannyCams.com - rôzne

 • Táto Zmluva stanovuje neobmedzené a úplné porozumenie medzi Hosťami/Odberateľmi a MyTrannyCams.com s ohľadom na jej predmet a nahrádza všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy, či už písomné alebo slovné.
 • Všetky ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní, ak to nie je v rozpore so zákonom či inými ustanoveniami.
 • Ak bude ktorákoľvek časť tejto dohody považovaná súdom príslušnej justície za nevymáhateľnú, neovplyvní to vymáhateľnosť ostatných častí tejto dohody.
 • Víťazná strana v akomkoľvek spore činným dodržaní tu uvedených podmienok bude oprávnená požadovať primeranú náhradu výdavkov za právne zastúpenie.
 • Ak stránky MyTrannyCams.com zmenia podmienky tejto zmluvy, zverejní aktuálne znenie všeobecných podmienok na webe alebo zverejní oznámenie o zmene alebo pošle používateľom e-mailovové upozornenie o zmenách s predstihom pred uplatnením zmien.
 • Ak sú pre vás niektoré zmeny neprijateľné, budete sa musieť vzdať používania stránok MyTrannyCams.com a ich služieb a budete musieť ukončiť svoju registráciu (ak ju máte). Ak sa nevzdáte užívanie stránok MyTrannyCams.com a ich služieb, bude sa následne mať za to, že ste zmenu prijali.
 • Všetky právne či zákonné prehlásenia vykonané spoločnosťou MyTrannyCams.com, vrátane tejto dohody, budú mať rozhodovaciu platnosť len vo svojej verzii v anglickom jazyku. MyTrannyCams.com neakceptuje akékoľvek právne nároky alebo iné sťažnosti vyplývajúce z nedorozumení kvôli nepresnému prekladu.
 • Táto dohoda a vzťahy vyplývajúce z nej medzi MyTrannyCams.com a Hosťami/Odberateľmi sa riadia právom Luxemburského Veľkovojvodstva.
 • Všetky spory vzniknuté medzi MyTrannyCams.com a Hosťami/Odberateľmi budú riešené zmierom, a iba vtedy, ak toto riešenie nebude efektívne, kompetentnou súdnou právomocou pre spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú súdy mesta Luxemburgu.